Oversikt over takster, rabatter, timesregler og månedstak: