Elbiler er fritatt for betaling i alle bompengeanlegg i Norge, med unntak av i Svinesundsforbindelsen.

Fritaket gjelder kun dersom du har bombrikke i elbilen og har gyldig avtale med et bompengeselskap.

Depositumet for brikken på 200 kroner må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis du ikke betaler depositumet, vil du fortsatt få faktura for alle passeringer.

Det finnes lokale løsninger for hvordan man kan inngå avtale for elbiler. Ta kontakt med et bompengeselskap for å få mer informasjon.

Skaff brikke og avtale