Gå direkte til innholdGå direkte til hovedmeny

Du skaffer deg AutoPASS-brikke ved å tegne avtale (hovedavtale) med et bompengeselskap. Dette gir deg rabatt ved passering i bomstasjonene som selskapet administrerer. I tillegg gir det en brikkerabatt (oftest 10 prosent) når du passerer noen andre bomstasjoner i Norge. Brikken kan også brukes i betalingsanlegg ellers i Skandinavia (easygo.com). Depositum for brikken er 200 kroner og betales når du inngår avtale.

Du kan bestille brikke og inngå avtale på Internett ved å velge det bompengeselskap du ønsker avtale med i kartet til venstre. Når du har valgt bompengeselskap klikker du på "Tegn avtale" og fyller ut et avtaleskjema. Brikken kommer i posten.

Du kan også skaffe deg brikke og avtale hos en av bompengeselskapets servicestasjoner, ofte en bensinstasjon, et hotell eller en butikk i nærheten av en bomstasjon. Kontakt bompengeselskapet for informasjon.

Kjør med en gang!
Du kan begynne å kjøre med en gang du har inngått avtalen og mottatt AutoPASS-brikken. Du kan få gult lyssignal fram til avtalen din er registrert.

To typer avtaler

Det finnes to typer avtaler; forskuddsavtale og etterskuddsavtale. Noen selskaper tilbyr begge avtaletyper, mens andre tilbyr forskudd- eller etterskuddsavtale:

 • Forskuddsavtale: Du betaler inn et forskuddsbeløp. Når du passerer en bomstasjon trekkes passeringsavgiften fra dette beløpet. Når kontoen din nærmer seg 0,- får du tilsendt en ny faktura for innbetaling. Kjører du uten gyldig avtale risikerer du tilleggsavgift på kr 300,- + bompengeavgiften. 
 • Etterskuddsavtale: Passeringer som du har foretatt registreres på avtalen din og du vil motta en regning for passeringene innenfor et bestemt tidsrom, for eksempel hvert kvartal.

Sletting av passeringsopplysninger

Du kan velge å ha en AutoPASS-avtale hvor opplysninger om passeringene dine slettes senest 72 timer etter godkjent passering. Vær oppmerksom på at dersom du velger dette vil passeringsdata ikke kunne fremskaffes ved senere anledning, for eksempel i forbindelse med en klage. Dersom avtalen misligholdes - for eksempel ved manglende betaling - vil "anonymiteten" opphøre.

Med AutoPASS får du rabatt når du passerer i det bompengeanlegget du har hovedavtale med. Ønsker du rabatt i andre anlegg, kan du inngå tilleggsavtale med det enkelte bompengeselskap. Rabattsatsene varierer fra anlegg til anlegg. Hovedavtalen din med et bompengeselskap gjør at du kan bruke brikken din i alle andre AutoPASS-anlegg i landet, og noen av disse gir deg 10 prosent rabatt. Kontakt ditt bompengeselskap for mer informasjon.

En firmaavtale gjør det mulig å knytte flere kjøretøy til en avtale. Kjøretøyene må tilhøre samme vektklasse. En slik firmaavtale gis til næringslivs- og kollektivtransportselskaper, og knyttes til organisasjonsnummer.

Følgende trafikantgrupper skal som hovedregel ikke betale bompenger: Syklende og gående, passasjerer i alle typer kjøretøy, uniformerte utrykningskjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute.

Fritak gjelder også for forflytningshemmede i bomringer. Mopeder og motorsykler kan fritas når praktiske hensyn tilsier dette.

Fritaket for forflytningshemmede gjelder kun i bomringene rundt bykjernene i Oslo, Tønsberg, Nord-Jæren, Trondheim, Namdal, Bergen, Haugesund og Kristiansand. Hvis du har parkeringstillatelse i henhold til forskrift om parkering for forflytningshemmede i en av disse by-kommunene, kan du få fritak i den gjeldende bomringen. Fritaket gis bare når parkeringstillatelsen er utstedt med en varighet på minst 2 år.  Det er viktig at du selv sørger for nødvendig dokumentasjon for å få innvilget fritaket.

Forflytningshemmede har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Per i dag gjelder dette:

 • Bergen
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (Miljøpakke Trondheim)
 • Tønsberg 

 I tillegg har forflytningshemmede rett til gratis passering i

 • Kråkerøyforbindelsen

For å få fritak må du søke bompengeselskapet. Kopi av parkeringstillatelse fra kommune må legges ved søknaden. "Forflytningshemmede har krav på fritak når parkeringstillatelsen er utstedt med en varighet på minst to år (iht. takstretningslinjene pkt. 4.6.2)." Når du får innvilget fritak, blir informasjonen automatisk lagt inn i brikken.

Brikken kan ikke flyttes mellom biler. Det er kun mulig å få en brikke per parkeringstillatelse. Dersom dere har barn under 18 år, som er forflytningshemmet, kan foreldrene få to brikker per avtale.