Finn bomstasjon


Nyheter

Folgefonntunnelen Innkreving av bompenger på Folgefonntunnelen avsluttes 15. juni 2016.
18.05.2016
Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.
10.03.2016
Gå til nyhetsarkiv